Компютър със сензорен екран

  • Тънък и бърз
  • интерактивни табели, готови за разширяване и конфигуриране.

 

  • Най-лесният и бърз начин за изграждане на интегриран терминал със сензорен екран и интерактивен дисплей
  • не е необходим компютър или Android кутия.Решение за спестяване на стая за ценни и ограничени търговски и индустриални обекти.
  • Безопасно и надеждно решение за повечето трафик и най-натоварените приложения.